Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

nika1258
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viabakatson bakatson
nika1258
Nic mnie tak nie dobija jak ta bezradność. To, że musisz grzecznie przypominać ludziom, by coś zrobili dla ciebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson

May 28 2015

nika1258
1925 bcc7
nika1258
nika1258
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viaEvowe Evowe
nika1258

"Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy. ”

— B. Pawlikowska
Reposted fromladygrey ladygrey vianayantara nayantara
nika1258
8550 c8ec
!
nika1258Reposted fromolbaria olbaria viaholiday holiday
nika1258

February 15 2015

nika1258
9086 1b94
nika1258
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
nika1258
4882 0109
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakiks kiks
nika1258
5004 535f 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viakiks kiks
nika1258

ty to jesteś taka ambiwalentna. najpierw taka miła, urocza, a nagle jak coś pierdolniesz..

Reposted fromdreaminginger dreaminginger viakiks kiks
nika1258
3319 2cd5 500
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viakiks kiks
nika1258
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viakiks kiks
nika1258
6664 272d
Reposted fromkortes kortes viakiks kiks
9203 9b04 500
Reposted fromerial erial viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl