Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

nika1258

https://www.youtube.com/watch?v=Npm4WBiJ_Wk

(...) Dosyć, wstyd i tak nic nie zmienia,
Nic nie zmienia fakt, że mam wyrzuty sumienia.
Przykre późno tak, obudzić się ze snu,
Zobaczyć kontrast czynów do własnych mądrych słów.
Po raz tysięczny już, przyrzekam na mój grób,
Jak nie wybaczysz mi Ty, to nie wybaczy mi Bóg. (...)

Kończę ten rozdział, zamykam książkę.

October 30 2018

nika1258
0668 ae1b
Reposted fromcalifornia-love california-love viasneakyy sneakyy
nika1258
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viabakatson bakatson
nika1258
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viasouxie souxie
nika1258
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viabakatson bakatson
nika1258
8550 c8ec
!
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasouxie souxie

April 07 2017

nika1258
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viabakatson bakatson
nika1258
Nic mnie tak nie dobija jak ta bezradność. To, że musisz grzecznie przypominać ludziom, by coś zrobili dla ciebie.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabakatson bakatson

May 28 2015

nika1258
1925 bcc7
nika1258
nika1258
8590 c0ef 500
Reposted fromrol rol viaEvowe Evowe
nika1258

"Pamiętaj, że rozpada się tylko to, co było zbudowane na iluzji albo kłamstwie.
Rozpada się tylko po to, żeby zmusić Cię do szukania prawdy. ”

— B. Pawlikowska
Reposted fromladygrey ladygrey vianayantara nayantara
nika1258
8550 c8ec
!
nika1258Reposted fromolbaria olbaria viaholiday holiday
nika1258

February 15 2015

nika1258
9086 1b94
nika1258
Reposted frombluuu bluuu viakiks kiks
nika1258
4882 0109
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakiks kiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl